Strona główna

  • Dofinansowanie inwestycji
    Pozyskujemy środki unijne i krajowe na przedsięwzięcia  i działania proekologiczne

Programy ochrony środowiska, programy usuwania wyrobów zawierających azbest, raporty z wykonania programów ochrony środowiska oraz prognozy oddziaływania na środowisko – wszystko to co niezbędne do prawidłowego zarządzania środowiskiem przez jednostki samorządu terytorialnego.

Przedsiębiorco, planujesz inwestycję proekologiczną, poszukujesz środków na jej realizację? Pomożemy, poszukamy i zdobędziemy dla Ciebie środki finansowe na ten cel.